Munkaközösségeink

Intézményünkben 9 munkaközösség és 1 munkacsoport működik.
5 munkaközösségbe a tagok munkakörük szerint csatlakoznak. A másik 5 munkaközösséghez pedig szakmai érdeklődésük alapján csatlakozhatnak. A munkaközösségek éves programját a bal oldalon a munkaközösségek nevére kattintva ismerhetik meg.

AAK munkaközösség

Előzetes megbeszélés alapján megterveztük feladatainkat erre a tanévre. Szeretnénk folytatni a tavalyi terveink egy részét, befejezni a már megkezdett feladatainkat, a szimbólumszint felmérést, valamint az esetismertetési szempontsor összeállítását, esetismertetések elkészítését. Ezekkel és külsős intézmények meglátogatásával bővítenénk látókörünket és osztanánk meg egymással tapasztalatainkat.


Drámajáték munkaközösség

A munkaközösségi megbeszéléseket minden második héten, szerdán 13-14 óráig tartjuk.
Az idei tanévben folytatjuk a tavaly elkezdett Drámajáték gyűjtemény készítését, játékok gyűjtését, rendszerezését.

Délutános munkaközösség

A tanulók számára változatos és élvezetes délutáni elfoglaltságok, hagyományőrző programok biztosítása a kialakult járványügyi helyzethez alkalmazkodva, a megelőző intézkedéseket kiemelten szem előtt tartva.
Évszakokhoz, ünnepekhez illeszkedő dekorációval díszíteni az iskola épületét.


Felső szakaszos munkaközösség

A munkaközösségi foglalkozásainkat, előző évekhez hasonlóan, két hetente hétfőn a 6. órában fogjuk tartani. A munkaközösség tagjai a felsős osztályok osztályfőnökei, felsőszakaszba betanító kollégák, valamint a logopédus kollégák. Munkaközösségünk négy új taggal bővült, Horváth Attila, Monták Vanda, Hegyi Kinga, Mikus Angéla személyében. Szeretettel köszöntjük őket.


Varázstábla munkaközösség

Célunk a Smart program használatának felelevenítése, a hiányok pótlása. Kiemelt témánknak a test, testápolás, egészségnevelést választottuk, ebben a témakörben fogjuk feladatgyűjteményünket az év során bővíteni.
A tanév elején szeretnénk a digitális oktatás alatt használt oldalakat, ingyenessé tett oktatási anyagokat megismerni.Az idei évre is 3 újságot tervezünk, melyek fő témája a fenntarthatóság, öko programok lesznek.


Kréta Iskolánk dolgozóinak

Kréta - Iskolánk dolgozóinak

Kréta szülők részére

Kréta szülőknek