Image1\
rajz31.jpg
 

EGYMI

 

Szabadidős – és sporttevékenységek éves munkaterve

Az iskola nevelőtestületének célja a tanulás-tanítási folyamatok mellett, a gyerekek beilleszkedésének segítése, közösségi élmények biztosítása és színesebbé tétele.

Fontos, hogy tartalmas és igényes programokat kínáljunk fel tanulóink számára, hogy a későbbiekben is alapvető igényük legyen szabadidejük színvonalas eltöltésére.
Az éves munkaterv összeállításánál mindig figyelembe vesszük az intézmény pedagógiai programját, valamint a tantestület  aktuális munkatervét.


Feladatok:

1. Az oktatáshoz kötődő, illetve attól független szabadidős programok biztosítása

2. Közösségformálás:

•    Együttműködés erősítése
•    Motiváció (örömmel vegyen részt a programokon)
•    Osztálykohézió növelése
•    Az iskolai összetartozás érzésének erősítése
•    Más iskolákkal való kapcsolattartás
•    Környezetünk színesebbé, hangulatosabbá tétele

 

3. Sporttevékenységek:

Iskolánkban működő diák sportegyesület működik, melynek célja a tanulók egészségvédelme és életmód – formálása. Versenyeztetésüket a BEAC Atlétikai Szakosztályával való együttműködésünk teszi lehetővé. Sportolóink így BEAC-Diószeghy SE versenyzőiként járják az ország sporteseményeit.
Diákjainkat felkészítő és segítő kollégák: Kovács Gyula, valamint Bándy Bea, Freud Zsuzsa, Fazekas Margit, Sengelné B. Ágnes és Keczán László.

Az alábbi  sportágakkal foglalkozunk:

•    Labdarúgás
•    Kosárlabda és streetball
•    Kézilabda
•    Gyorskorcsolya
•    Műkorcsolya
•    Görkorcsolya
•    Talajtorna
•    Úszás
•    Atlétika: futás, súlylökés, távolugrás, gerelyhajítás
•    Tollaslabda
•    Asztalitenisz
•    Kerékpár
•    Hófutás

Ezenkívül a szervezett szabadidő, délutáni foglalkozás közé beemeltük az „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” mottóval fémjelzett mindennapi testmozgást. Külön alsósoknak és külön felsősöknek dolgoztunk ki 20-25 perces játékos sporttevékenységet.

 

4. Szabadidős tevékenységek:

Szabadidős programjaink túlnyomó többségben a délutáni foglalkozások keretébe illeszthetők bele, de a délelőttben és a hétvégi napokon is egyaránt megtalálhatóak.
A tanulókat ilyen formán a nevelőtanárok és a felügyelők, valamint osztályfőnökök és asszisztensek is szokták kísérni.

Állandó programjaink a délutánokban:

-    minden kedden külső program keretében a nevelőtanárok szervezik osztályszinten a szabadidőt: múzeumlátogatások, a város nevezetességeinek megtekintése, stb. A Marczibányi Téri Szabadidőközpont „Nyitott ajtó”programjain is rendszeresen részt veszünk.
-    szerdánként „Kívánságszerda” keretében a tanulóink különféle foglalkozások között szabadon választhatnak (pl. kézműves, barkács, főzés, sport stb. )

 

Állandó programjaink:

•    Nemzetközi hulladékgyűjtő nap, 
•    Szüreti bál, 
•    Frissítő 5Próba,
•    Halloween
•    Szavalóverseny
•    Luca napi vásár
•    Adventi forgatag
•    Táncház
•    Farsang
•    Tavaszi szavalóverseny
•    Tavaszi ügyességi verseny
•    Húsvéti vásár
•    Ki mit tud?
•    Zeneünnep
•    Pünkösdi bál
•   Tanár-diák sportnap

•    HajókirándulásIskolánk az előre megtervezett programokon kívül a gyermekotthonos tanulók hétvégi szabadidejének színesítése érdekében minden évközben adódó lehetőséget (pályázatok, ingyenes felajánlások) igyekszik kihasználni, pl.: strand, színház, cirkusz, mozi, vidámpark, állatkert, koncertek, stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délutáni foglalkozások a diákotthonban:

 

Délután a diákotthoni foglalkozások keretében gyógypedagógus szakemberek foglalkoznak diákjainkkal. Szervezett szabadidő, önkiszolgálás, készségfejlesztés, mozgás és játék foglalkozásokat tartanak.

A délutáni foglalkozások keretében a projektpedagógia egy sajátos változatát is felhasználjuk. A projektoktatás bevezetése lehetőséget ad a tehetséges tanulóink és a felzárkóztatásra szoruló tanulóink közös ismeretszerzésére, fejlesztésére. Minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, mindig célirányos, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. A személyiségfejlesztés hatékony eszköze, hiszen az együttműködésre épít és kreativitást fejleszt. Biztosítja az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton.  A projektek egy egész tanéven keresztül olyan tartalmi munkát jelentenek, amiben nagyon sok fejlesztési, nevelési és tanulási folyamat van. A tanév során két kiválasztott témában 9-10 hetes időtartamban zajlik –a délutáni foglalkozási kereteken belül. 

Minden kedden 2. osztálytól kezdve külső programokon vesznek részt a csoportok, melyet havonta terveznek meg a pedagógusok.

Minden szerdán „Kívánságszerda” keretében a gyermekek érdeklődési körüknek          megfelelően saját maguknak választhatnak elfoglaltságot a következő tevékenységek közül:

 •      „Kiskukta”
 •      „Mocorgó”
 •      „Ügyes kezek” kézműves foglalkozás
 •      „De jó játék ez gyerekek!” népi játékok
 •       Sportjátékok
 •       Barkácsolás

 

di.oh1      di.oh2

 

 

Szakkörök a diákotthonban:

 

 •     Művészetterápia:
 •     „Rögtönzés Színház” szakkör
 •      Kézimunka szakkör
 •     Barkács szakkör
 •     Sportszakkör

rogt1     kosar2

 

 

Reggel, este a diákotthonban:


A napi foglalkozásokon kívüli időben (reggel, este) szakképzett gyermekfelügyelők gondoskodnak a gyerekekről. Nagy feladat hárul az oktató – nevelő munkát segítő gyermekfelügyelőkre, hiszen a reggeli és esti feladatokat többnyire ők látják el. Az ő feladatuk a ruhagondozás mellett a tisztálkodási, higiénés és más egyéb szokások, szabályok egy részének kialakítása, betartatása.