Image1\
rajz05.jpg
 

Általános iskola - fejlesztések

 
Augmentatív és  alternatív kommunikáció  

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás célja:

Főleg a verbális kommunikációban akadályozott középsúlyos értelmi fogyatékos és súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációjának fejlesztésére használható. ( Némileg eltér az autizmus spektrumzavar esetében használható metodustól)
Az augmentatív kommunikáció kiegészíti a meglévő verbális kommunikációt, az alternatív helyettesíti azt.
Használható továbbá a beszédindítás segítésére.

Bővebben: Augmentatív és alternatív kommunikáció

Autista

Egyéni fejlesztés


Gyógytorna


Intézményünkben 3 gyógytornász-gyógypedagógus kolléganő látja el a minden tanév elején felmérésre kerülő diákok közül az arra rászorulókat, valamint 4. osztálytól a mozgás és testnevelés órákat.

A gyógytorna foglalkozások kiscsoportos és egyéni formában történnek.
Minden igényt kielégítő eszközpark, változatos tornaszerek, fejlesztő játékok, kondicionáló gépek segítik a szakmai munkát.

Bővebben: Gyógytorna


Logopédia


A értelmileg akadályozottak egyik legfőbb tanulási stratégiája az utánzás, ezért a helyes beszédpélda adása nagy jelentőséggel bír mindennapjaikban. A beszéd és a kommunikáció fejlesztése minden, a tanulóinkkal kapcsolatba kerülő felnőtt feladata.
Emellett intézményünkben két logopédus is segíti ezt a munkát, akik váltott műszakban dolgoznak.

Bővebben: Logopédia


Egyéni fejlesztés


Iskolánkban több, mint tíz éve van lehetőség fejlesztő foglalkozás során a személyes interakcióra, ez feltétlen elősegíti a számítógépes tanulást. 

A fokozatosság betartását szem előtt tartva, először csak színezős, kirakós, formafelismerős játékok ajánlatosak. Az összetettebbekre csak ezek készségszintű alkalmazása után kerülhet sor. A teljesség igénye nélküli példák: Az egérmozgatást szoktuk gyakorolni a színérzékfejlesztő, színezős játéknál. Rajzolóprogrammal egyéni képeket készítünk. Jelekkel, betűelemekkel, irányokkal ismerkedünk. Szókezdő hangokra vadászunk, hangszereket szólaltatunk meg.

Bővebben: Számítógépes egyéni fejlesztés


TSMT-I és TSMT-II- módszer (Tervezett Szenzomotoros Tréning)


Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás célja:

A terápia a szenzoros integrációt javítja az edzéselmélet szabályait követve.
Objektív neuro- és szenzoros vizsgálattal megállapítják az idegrendszer organikus érettségi szintjét, s ennek megfelelően elkezdik a terápiát a szenzoros integráció kialakulását segítő, a vesztibuláris rendszert ingerlő feladatokkal.

Bővebben: Tervezett Szenzomotoros Tréning

Zenei műhely