Image1\
rajz10.jpg
 

 

Alsószakaszos munkaközösség munkaterve   -  a 2016/2017-es tanévr

 

Munkaközösségünk a 2016-2017-es tanévben a játékra nevelés és mozgásnevelés témakörökkel szeretne foglalkozni. Bemutató óráinkat, műhelyfoglalkozásainkat aktuális hónap 3. hetében csütörtöki napokon tartjuk majd. Tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy kis füzetet készíteni, játékokat gyűjtenénk, amit osztállyal kipróbáltunk.

Bővebben: Alsószakaszos munkaközösség


Felső szakasz munkaközösségének munkaterve
   -   2016/2017-es tanév

 

Munkaközösségünk ebben a tanévben is az életvitel és gondozási ismeretek témakörével szeretne foglalkozni. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulóinknál olyan ismereteket és szokásokat alakítsunk ki, amelyekkel a mindennapi életben előforduló egyszerű önellátó, konyhai, takarítási és gondozási feladatokat minél kisebb irányítással képesek legyenek elvégezni.

 Már a gyakorlatban jól bevált, hogy a felső szakasz osztályai a közös helyiségek takarítását végezték. Ezért ismét szeretnénk ezt a gyakorlatot folytatni. Megtervezzük, hogy ki mikor melyik helyiséget takarítja.

Bővebben: Felső szakasz munkaközössége


A délutános gyógypedagógusi munkaközösség munkaterve
   -   2016/2017-es tanév

 

A munkaközösség célja: A délutáni programok színsebbé, tartalmasabbá tétele, a hagyományok őrzése és a szakmai tudásunk bővítése.

Folytatjuk szakmai programjainkat, a Dió füzetek sorozatában kinyomtatjuk a Kognitív funkciók gyűjteményét és a Kommunikációs témakört összegezzük, majd új témába kezdünk Hiperaktivitás és figyelemzavar címmel. Továbbra is részt veszünk bemutató órákon és hospitálunk délelőttös kollégáinknál.

Ebben az évben is kiemelt feladatunknak fogjuk tekinteni az iskola épületének dekorálását, az évszaknak és a programoknak megfelelően.

A projektoktatás keretein belül két témakört járunk majd körül:

  1. Egészséges életmód
  2. Vadaskert állatai

Bővebben: Délutános gyógypedagógusi munkaközösség

 

Drámajáték munkaközösség munkaterve   -   2016-2017-es tanév

Szakmai munkánk középpontjában egyrészt a pedagógusok drámapedagógiai elméleti és gyakorlati továbbképzése, másrészt e korszerű tanítás –tanulás módszerének alkalmazása áll. Ezenkívül a munkaközösség az ünnepélyek, szavalóversenyek, Ki mit tud? programokban is tevékenyen részt vesz.

A drámapedagógia alkalmazásának haszna a gyermekek egyéni, kreatív lehetőségeinek felszabadításában, és ebből adódóan a teljesítményhelyzetekre való felkészítésben van, kapcsolódhat tantárgyhoz, és így növelheti a tanulói  teljesítményt. 

Munkaközösségünk munkája három részből áll:

  • rendszeresen, kéthetente (szerda: 13.00-14.00) munkaközösségi foglalkozást tartunk „Drámapedagógiai elmélete és gyakorlata” címen, ahol közösen továbbképezzük magunkat: mindenki hoz egy-egy használható drámajátékot, melyet magunkon is kipróbálunk, majd körbejárunk egy-egy drámapedagógiai fogalmat.
  • bemutató órákat szervezünk, melyben központi szerepet kap a drámapedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségei
  • az iskolai munkatervben szereplő programok aktív szervezői vagyunk.

    Bővebben: Drámajáték munkaközösség


Varázstábla munkaközösség munkaterve
   -   2013/2014-as tanév

Az idei tanévben kicsit változott a munkaközösség tagjainak összetétele. Számos régi taghoz ismét csatlakoztak új, érdeklődő kollégák. Így az új tanévnek 14 taggal kezdünk neki.

 

Munkaközösségünk célja, hogy mindenki számára jól használható, változatosan elkészített feladatokat alkossunk. Évről évre egy kiválasztott tantárgyhoz állítanánk össze feladatcsomagot, így könnyítve meg minden érdeklődő munkáját.

Ebben a tanévben a beszédfejlesztés és környezetismeret, valamint felsőbb szakaszokban a környezet- és egészségvédelem tantárgyat dolgozzuk fel. Így reményeink szerint kis idő elteltével saját feladattárral, játékgyűjteménnyel rendelkeznénk. Ez pedig segíti a kollégák kreativitásának, szaktudásának fejlődését, valamint így szert teszünk egy olyan gyűjteményre, amely kifejezetten a mi gyermekeink igényeihez, és képességeihez igazodik.

Bővebben: Varázstábla munkaközösség

 

Fejlesztő iskola munkaközösség munkaterve 2016/17-es tanév

 

Munkaközösségünk célja ebben a tanévben, hogy a fejlesztő neveléssel-oktatással foglalkozó szakemberek számára lehetőséget adjunk különböző fórumokon a kapcsolattartásra E cél érdekében a következő feladatokat jelöltük meg:

-          levelezőlista létrehozása

-          honlapkészítés

-          konferencia szervezése, lebonyolítása

Ezen kívül a korábbi évek tapasztalatai alapján munkánkat továbbfejlesztve csoportbontást tervezünk. Kézműves foglalkozások alkalmával a tanulókat – kísérletképpen - képességeik alapján csoportosítanánk.

Céljaink elérése érdekében (eszközfejlesztés, szaktudás fejlesztése…) folyamatos pályázatfigyelést tervezünk.

Bővebben: Fejlesztő iskola munkaközösség