Image1\
rajz20.jpg
 

 

Drámajáték munkaközösség munkaterve   -   2016-2017-es tanév

Szakmai munkánk középpontjában egyrészt a pedagógusok drámapedagógiai elméleti és gyakorlati továbbképzése, másrészt e korszerű tanítás –tanulás módszerének alkalmazása áll. Ezenkívül a munkaközösség az ünnepélyek, szavalóversenyek, Ki mit tud? programokban is tevékenyen részt vesz.

A drámapedagógia alkalmazásának haszna a gyermekek egyéni, kreatív lehetőségeinek felszabadításában, és ebből adódóan a teljesítményhelyzetekre való felkészítésben van, kapcsolódhat tantárgyhoz, és így növelheti a tanulói  teljesítményt. 

Munkaközösségünk munkája három részből áll:

  • rendszeresen, kéthetente (szerda: 13.00-14.00) munkaközösségi foglalkozást tartunk „Drámapedagógiai elmélete és gyakorlata” címen, ahol közösen továbbképezzük magunkat: mindenki hoz egy-egy használható drámajátékot, melyet magunkon is kipróbálunk, majd körbejárunk egy-egy drámapedagógiai fogalmat.
  • bemutató órákat szervezünk, melyben központi szerepet kap a drámapedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségei
  • az iskolai munkatervben szereplő programok aktív szervezői vagyunk.