Image1\
rajz24.jpg
 

Fejlesztő iskola

 

Terápiáink:

 

Mozgásfejlesztés

A fejlesztő iskolai csoportokban a mozgásfejlesztés célja a mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás megelőzése, a mindennapos tevékenységek (tanulás, játék, munkatevékenység) motoros feltételeinek kialakítása, ezáltal a gyermek életminőségének javítása.

Egyéni mozgásfejlesztés: a fejlesztő iskolai csoportokba járó gyermekek heti egy alkalommal vesznek részt egyéni mozgásfejlesztésen, amely szorosan összefonódik a gyógypedagógiai, elsősorban a kommunikációfejlesztéssel. Az egyéni mozgásfejlesztés során kialakított mozgásformákat, pozíciókat beágyazzuk a gyermek egyéb tevékenységeibe is pl. önálló játék, gondozási tevékenységek.

Téri tapasztalatok: csoportos foglalkozás, melyen hetente egyszer vesznek részt a gyermekek. A térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket fejleszti, szomatikus, vesztibuláris, vibratórikus, kinesztetikus, proprioceptív ingerek közvetítésével.

 

Bazális stimuláció (Frölich-féle bázisterápia)


A fejlesztő iskolai csoportokba járó gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésének alapja a bazális stimuláció, amely a legalapvetőbb, a fejlődésmenetében jelentősen akadályozott gyermekek számára is érzékelhető, érthető ingerek nyújtásán alapszik. Területei a szomatikus, vesztibuláris és a vibratórikus észlelés, ezek alapján fejlődik az akusztiko-vibratorikus, az akusztikus, az orális, a taktilis orientálódás, s ezekhez társul a szaglási-ízlelési és vizuális érzékelés.

 A fejlesztés során használt eszközök, tevékenységek, feladatok:
•    fürdetés, törölközés, testápolás – tangentor kád
•    hajszárító használata
•    szárazfürdő, szárazzuhany, terményfürdők
•    függőágy, függőhinta, billenőpad, tölcsér
•    bobath-labda
•    vízágy
•    rezonáló-lap
•    hangszerek
•    sötétszoba, fényjátékok

 

Kutyaterápia


Heti egy alkalommal képzett kutyaterapeuta és kutyája segítségével a tanulók számára komplex gyógypedagógiai fejlesztésre nyílik lehetőség (kommunikáció, érzelmi és szociális nevelés, mozgásfejlesztés…).

 

 

 

 

A fejlesztő iskolai csoport napirendje:


8.00-8.45 Érkezés

8.45-9.00 Reggeli köszöntés (érzelmi-szociális nevelés, közösségi kommunikációs formák tanulása)

9.00- 9.45 Tízórai (önállóságra nevelés étkezési helyzetekben)

9.00- 9.45 Gondozási tevékenység ( együttműködés gondozási helyzetekben)

10.00- 10.45     Délelőtti csoportos foglalkozás( hétfő kézműves, kedd zeneterápia , szerda téri tapasztalatok, csütörtök főzés, péntek zene- mese – báb és kutyaterápia)

10.45-12.30  Egyéni fejlesztések, kiscsoportos foglalkozások, önálló játék

12.30- 14.00 Ebéd (önállóságra nevelés étkezési helyzetekben)

14.00-14.30 Csendes pihenő

14.30-15.30 Önálló/közös játék

15.30- 16.00 Hazamenetel

 

 

 

 

 

 

Szakmai háttér:


A 2010/2011-es tanévben intézményünkben fejlesztő iskolai  oktatás is kezdődött. Miután a gyógypedagógiai szemléletváltozást követően a törvényi és jogi szabályozás mindenkire kiterjesztette a képzés és az oktatás lehetőségét.

Az OM rendelet kimondja: „A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A fejlesztő iskolai oktatás a fejlesztő iskolai rehabilitációs pedagógiai  program és az éves munkaterv alapján folyik. A munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét.”

A fent említett dokumentumok mellett minden tanuló számára egyéni nevelési tervet készítünk, melyet a csoport munkatársai közösen team-megbeszéléseken állítják össze.


A fejlesztő iskolai csoportok működésének célja , feladatai:
A pedagógiai munka során egyfelől alapvető célunk a gyerekek életminőségének javítása és jó közérzetének biztosítása, másfelől a gyermekek napközbeni ellátásában egyre meghatározóbbá válik a szociális és érzelmi nevelés.

 

fejl.szm2

fejl.szm1

  fejl.szm3

 fejl.szm4

 

 

 

Csoportjaink:


Jelenleg három csoportban fogadjuk a súlyosan és halmozottan sérült gyerekeket. A csoportok maximális létszáma 6 fő, a gyerekek életkora 6- 14 év között van.


A fejlesztő iskolai csoportok munkatársai:


-    3 fő értelmileg akadályozott szakon végzett gyógypedagógus
-    2 fő szomatopedagógia szakon végzett gyógypedagógus mint mozgásfejlesztő
-    3 fő gyógypedagógiai asszisztens
-    3 fő dajka
-    2 fő ápolónő
-    1 fő zenepedagógus heti 3 órában


A csoport tárgyi feltételei:


-    A csoportfoglakozások , étkezések és szabadidős tevékenységek  egy részének színteréül szolgál a csoportszoba.
-    A folyosóról nyílik a tornaterem, ahol a mozgásfejlesztés zajlik.
-    A csoportoknak rendelkezésükre áll két egyéni fejlesztő szoba.  A két helyiség közül az egyik vízággyal, Snoezelen-terápia eszközeivel felszerelt, elsötétített szoba.
-    A csoportokhoz tartozik egy öltöző, ahol a gyerekeket a szülők átöltöztetik.
-    A vizesblokkban található a pelenkázó, a speciális wc, mosdó, zuhanyzó és a kád.