rajz10.jpg

 

Kollégium

Kollégiumunk 35 férőhelyes, mely az iskola épületében kapott helyet 2012- ben. 7 barátságosan berendezett hálóban tölthetik hétköznap estéiket a kollégista gyerekek, fiatalok. A kollégiumhoz tartozik még 2 fürdőszoba, egy játszószoba és egy betegszoba. A kollégiumi foglalkozások, szakkörök megtartásához az iskolai tantermeket, tornatermet és könyvtárat használjuk.

A gyermekek, fiatalok ellátásáról, gondozásáról gyermekfelügyelők és ápolónők gondoskodnak a kollégiumban dolgozó pedagógusokkal együttműködve. A pedagógusok (gyógypedagógus, szociálpedagógus, tanító) tervezik az 5 kollégiumi csoport ebéd utáni foglalkozásait, szabadidejét és a szakköröket. A délutáni foglalkozások (14-16) a napközis foglalkozásokkal párhuzamosan, azonos típusban zajlanak. A délutános programokat napközis és kollégiumban dolgozó pedagógusok közösen, minden csoport bevonásával tervezi.

A foglalkozások célja: 

  • Elsősorban a szabadidő hasznos eltöltése, a gyermekek számára különböző mozgásos, játékos tevékenységek tervezése, esetleges érdeklődési kör, későbbi hobbi kialakítása, kialakulásának segítése.
  • A délelőtti oktató- nevelő munka, tanult ismeretek megerősítése
  • Hagyományok, szokások megismerése
  • Ezek érdekében előtérbe kerül a mozgás, a játék, a szociális kapcsolatok, együttműködés

A kollégium feladata:

  • A gyermekek, fiatalok számára a hétköznapokon az otthon helyettesítése. Ennek érdekében egy barátságos, biztonságos légkör biztosítása.
  • Állandó, kiszámítható napirend nyújtása.

Ezen túl fejlesztési céljaink:

  • Harmonikus személyiség kialakítása
  • Az önkiszolgálási, önellátási tevékenységek fejlesztése (Ehhez a kollégiumi nevelők minden év elején és végén felmérik a csoportjukba tartozó gyermekek, fiatalok állapotát és ez alapján év elején egyéni fejlesztési tervet készítenek.)
  • A szociális kapcsolatok építése

Napirend

6 30 / 7 00                      ébresztő (az iskola kezdésétől függően)

7 00 / 7 30 / 8 00             reggeli (az iskola kezdésétől függően)

7 55 / 8 45                     iskola

13 00 / 13 50                  ebéd

14 00 / 14 30                 kollégiumi/ délutáni foglalkozások

16 15- 17 00                  szakkör

17 00 – 17 30                  egyéni önkiszolgálás (ágyazás, ruha előkészítés)

17 30                            vacsora

18 00                            fürdés, esti tevékenységek (játék, TV nézés)

19 30 / 21 00                 lefekvés

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2