rajz07.jpg

Készségfejlesztő Iskola

Intézményünkben a 2018/2019-es tanévben indult el a készségfejlesztő iskolai oktatás- nevelés. A készségfejlesztő iskolába kerülés feltételei: alapfokú iskolai végzettség, valamint Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának érvényes szakértői véleménye (BNO: F. 71).

A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével egyéni képességeiknek megfelelően viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítás mellett egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak közösségekben.

A készségfejlesztő iskola 4 évfolyamos.

A 9. és 10. évfolyamon általános- és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajáttítatása történik.

A nevelés- oktatás- fejlesztés területei:

 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Társadalmi környezet
 • Életvitel és gyakorlati ismeretek
 • Természeti környezet
 • Művészetek
 • Informatika
 • Testnevelés

A 11., 12. évfolyam készségfejlesztő iskolai kerettanterv alapján egyszerű munkafolyamatok elsajáttítatása az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz. A képzés feladata 1-1 adott munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása.

A nevelés- oktatás- fejlesztés területei:

 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Társadalmi környezet
 • Természeti környezet
 • Testnevelés
 • Művészetek
 • Informatika
 • Gyakorlati tevékenység

A készségfejlesztő iskolai központi kerettantervek 4,8 illetve 12 óraszámra lettek kidolgozva. A gyakorlati évfolyamokon a készségfejlesztő kerettantervek oktatására heti 22 óra áll rendelkezésre.

Intézményünkbe bevezetésre kerülő képzések:

 • Háztartástan- életvitel (heti 8 óra)
 • Textil- és fonalmentő (heti 8 óra)
 • Udvaros (heti 6 óra)

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész- szakképzettséget, illetve szakképzettséget nem tanúsít!

Személyi feltételek:

A készségfejlesztő iskolában a közismereti elméleti és gyakorlati tantárgyakat gyógypedagógusok oktatják. Az osztályokban a pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2