rajz35.jpg

 
Augmentatív és  alternatív kommunikáció  

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás célja:

Főleg a verbális kommunikációban akadályozott középsúlyos értelmi fogyatékos és súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációjának fejlesztésére használható. ( Némileg eltér az autizmus spektrumzavar esetében használható metodustól)
Az augmentatív kommunikáció kiegészíti a meglévő verbális kommunikációt, az alternatív helyettesíti azt.
Használható továbbá a beszédindítás segítésére.
Alapvető célja a kommunikációs kedv felkeltése, megfelelő eszközök alkalmazásával az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése, és gyakorlása. Az ismeretsajátítás, fogalmi gondolkodás  is jobban fejleszthetővé válik.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás feladata:
A tanuló számára egyéni lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelő kommunikációs eszköz feltalálása. (Nézd a kezem! –Gesztusnyelv-program valamint képi, tárgyi kommunikációs eszközök.
A jelek és  szimbólumok értelmezése, használatuk megtanulása után a kommunikáció alkalmazása következik különböző helyzetekben.
A támogatott és alternatív kommunikációs eszköztárt azután folyamatosan bővíteni kell a fogalmak bővülésével, a megváltozott élethelyzeteknek megfelelően.
A kommunikáció kiegészítő eleme lesz pl.az un. kommunikációs füzet, mely hordozható, és a  fejlesztett tanuló minden élethelyzetében használható. Elkészítése több példányban történik.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás idői szervezése:
Kezdetben heti rendszerességgel egyéni fejlesztés keretében, majd  a kifejezendő elemek mennyiségétől függően alkalmanként, esetleg folyamatos gyakorlással.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás eszközigénye:
Nézd a kezem! -Gesztusnyelvprogram  Nemzeti Tankönyvkiadó.
Képi kommunikáció eszköztárai Bliss Alapítvány
Nagy alakú kommunikációs füzetek.
Tárgyi kommunikáció eszközei

A gyermekek, tanulók fejlődésének ellenőrzési, értékelési metódusa:
Folyamatos megfigyelések, feljegyzések.


Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás eredménye

•    A kognitív fejlődés-szimbólumképzés, fogalomalkotás, véleménycsere- megkönnyíti  a  beszéd tanulását.
•    Az érzékelési, észlelési  funkciók fejlődnek.
•    A viselkedés megváltozása-sztereotípiák, apátia, autoagresszió, visszahúzódás leépülése.
•    A motorikus képességek  fejlődése.
•    Pozitív  érzelmi állapot
•    Kommunikációs képességek fejlődése.
•    Szociabilitás fejlődése.
•    Lehetővé válik az önkifejezés.

 

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2