rajz17.jpg

Egyéni fejlesztés

 

Intézményünkben minden tanuló részesül egyéni fejlesztésben, melyet az osztályokban tanító és az egyéni fejlesztő gyógypedagógusok végeznek.

A gyermekek képességeit minden évben felmérjük illetve a folyamatos megfigyelés, ellenőrzés, értékelés alapján alakítjuk ki közösen az egyéni fejlesztési tervet, az egyéni képességeket figyelembe véve.

Az osztályfőnökök és az egyéni fejlesztést végző gyógypedagógusok rendszeresen megbeszélik a fejlődés ütemét, szükség esetén változtatnak a fejlesztési terven, együttműködve tanulóink minél hatékonyabb fejlesztése érdekében.

Az egyéni foglalkozások során megszerzett új ismereteket a csoportban, tevékenységbe ágyazottan gyakoroljuk, elősegítve ezzel a készségek kialakítását, rögzítését, adaptív használatát minden élethelyzetben.

Tanulóink szívesen vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, mindig örömmel mennek, az osztályba visszatérve büszkén mutatják az elvégzett feladatot, gyakorlatot.

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2