Nyomtatás


TSMT-I és TSMT-II- módszer (Tervezett Szenzomotoros Tréning)


Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás célja:

A terápia a szenzoros integrációt javítja az edzéselmélet szabályait követve.
Objektív neuro- és szenzoros vizsgálattal megállapítják az idegrendszer organikus érettségi szintjét, s ennek megfelelően elkezdik a terápiát a szenzoros integráció kialakulását segítő, a vesztibuláris rendszert ingerlő feladatokkal.
A terápia célja tehát az érintett gyermekeknél a szenzomotoros hiány pótlása több, TSMT-II esetén 651, TSMT-I esetén 680 feladattal az edzéselmélet szabályait átvéve.
A TSMT-I 3-6 hónapos kortól kezdhető, 9 éves korig folytatható.
Elsősorban azoknak a sérült gyermekeknek ajánlható, akik csoportos keretekben kevésbé fejleszthetőek.
A terápiás mozgásanyag első része regressziós élményt és testhelyzetet eredményez, ezért az életkorukhoz képest akár több évvel elmaradó gyermekek is szívesen fogadják.
A primitív reflexprofil leépítésével, a korai mozgások újbóli átvételével az alapkészségek fejlődnek, az idegrendszer magasabb integrációs szinten működik tovább.
A TSMT-II indikációja: a 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves, megkésett, vagy eltérő fejlődésmenetet mutató, hyperaktív, figyelemzavaros, tanulási, megértési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermek. A terápiába beléphet az 1-2-3 egyéni TSMT-I tréninget elvégzett gyermek is.
Ez a terápia már csoportos.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás feladata:
Meg kell találnia a terapeutának minden egyes organikusan éretlen gyermek optimális terhelhetőségét, ami egyrészt az egymást követő feladatok folyamatos végrehajtási ideje (legalább 25-45 perc, pihenőidő nélkül) A feladatok ismétlésszáma 10 -20-40 db.
A terápia egyik előnye, hogy nem igényli a képzett terapeuta folyamatos jelenlétét, a szülők otthon 10-15 ( TSMT-I esetében) alkalommal közösen is végezhetik a tréningeket. Ezután kontrollfoglalkozás következik a terapeutával.
A gyermek fejlődését a tréningek nehezítésével optimalizálják. Nehezítés, ha a passzív feladatokat amelyeket a gyermek erőfeszítés nélkül él át, fokozatosan kicserélik aktív, önállóan végzett feladatokra.
Az aktív feladatok többfélék: természetes mozgások, szeriális, 2-4 ütemű mozgások, koordinált, egyidejű kéz- és lábmozgást igénylő mozgások.
A mozgások mindig énekkel, mondókával kísértek, később számolnak közben, ezzel a látott-hallott beszéd és a mozgás ritmusa összhangba kerül.

A TSMT-II feladatai például:
3 évesek: Akadályfutás, körfeladat, (6-8 elem), elemi mozgás, kör- és szabályjáték.
6-7 évesek:  Akadályfutás, körfeladat, (12-16 elem), nehezített elemi mozgás, kör- és szabályjáték,  futóverseny, sorfeladat, blokk-gyakorlatok, csoportos ügyességi, gyorsasági feladatok, frontális mintamásolás, agytorna, ritmikus járás, nyújtó-lazító feladatok, páros feladatok, erő és állóképesség fejlesztő gyakorlatok.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás idői szervezése:
TSMT-I  Hetente legalább 3 legfeljebb 7 alkalommal.
TSMT-II Heti 1-2 alkalommal 45 perc, 6-9 hónapon át


Az alkalmazott terápiát, fejlesztő eljárást végző személy:
Képzett terapeuta illetve vele kapcsolatban lévő szülő a TSMT-I-nél

A gyermekek, tanulók fejlődésének ellenőrzési, értékelési metódusa:
A terapeuta a kontrollfoglalkozásokon értékeli, hogy javult-e a gyermek együttműködése, bevonhatósága, aktivitása, terhelhetősége, motoros reakciói. Kontroll-kérdezőlapon dokumentálja az elmúlt hetek szülői megfigyeléseit, érzéseit.

Az alkalmazott terápia, fejlesztő eljárás eredménye:
A terápia következtében adekvátabb lesz a viselkedés, tartósabb a figyelem, a feladatmegoldás, a finommozgás, a szabálytudat és szabálytartás növekszik.