rajz05.jpg

 

Délutáni foglalkozások

 

A délutáni foglalkozások keretében gyógypedagógus, szociálpedagógus szakemberek foglalkoznak diákjainkkal.

Szervezett szabadidő, önkiszolgálás, életvitel, készségfejlesztés, mozgás és játék foglalkozásokat tartanak. Megfelelő időjárási viszonyok esetén kihasználják az udvar és a közelben lévő park nyújtotta lehetőségeket.

A délutáni foglalkozások keretében a projektpedagógia egy sajátos változatát is felhasználjuk. A témahetek lehetőséget adnak a tehetséges tanulóink és a felzárkóztatásra szoruló tanulóink közös ismeretszerzésére, fejlesztésére. Minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, mindig célirányos, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. A személyiségfejlesztés hatékony eszköze, hiszen az együttműködésre alapoz és a kreativitást fejleszti. Biztosítja az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt módon.  A kiválasztott témák több héten keresztül olyan tartalmi munkát jelentenek, amiben nagyon sok fejlesztési, nevelési és tanulási folyamat van. A tanév során két kiválasztott témában 2-2 hetes időtartamban zajlik –a délutáni foglalkozási kereteken belül.  

Minden héten egy alkalommal 5. osztálytól kezdve külső programokon vesznek részt a csoportok, melyet havonta terveznek meg a pedagógusok.

Minden szerdán „Kívánságszerda” keretében a gyermekek érdeklődési körüknek megfelelően saját maguknak választhatnak elfoglaltságot a következő tevékenységek közül:

 •      „Kiskukta” (Tankonyhai tevékenység)
 •      „Varázstábla” (Interaktív tábla)
 •       Sport
 •     "Àlommese" (Relaxációs gyakorlatok)

 

di.oh1      di.oh2

 

 

 

16 órától 17 óráig  változatos témájú szakkörök közül választhatnak a tanulók.

 

Szakkörök 

 •     Népi játékok
 •     Varázstábla szakkör
 •     Kézműves szakkör
 •     Sportszakkör
 •     Mesesarok
 •     Fitness
 •     Egészségnevelés

Mesesarok    
 A mese hallgatása, illetve nézése pihentető, finom átmenet a napi szorgos munkából az estébe. A gyerekek választhatnak mesét, beszélgethetnek róla, segítve ezzel őket a szocializációjukban. A mese hallgatást zene hallgatással egészítik ki.

Kézműves szakkör
  Ez a foglalkozás a kézművességről szól. Van itt minden festés, vágás, ragasztás, színezés, fényképezés, ami a gyerekek kreativitását, esztétikai érzékének fejlődését szolgálja. Témáját az évszakok és ünnepek határozzák meg.

Varázstábla
 Az ineraktív táblát jelenti. Itt zenehallgatás, mesenézés és készségfejlesztő játékok szolgálják a gyermekek kikapcsolódását. Mindamellett, hogy szórakoztatva fejleszt, a gyerekek megtanulják kéréseiket kifejezni.

Népi játékok

Évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan ismerteti meg a gyerekeket a hagyományokhoz kötődő népdalokkal, énekekkel és a néptánc alapjaival. A közös játékokon keresztül észrevétlenül fejlesztjük a kommunikációs és szociális készségeket.

Sport szakkör

 A tornateremben a fáraszthatatlan gyerekek változatos, játékos- mozgásos tevékenységeket végezhetnek. Szabadon választható és célirányos tevékenységek keretében a gyerekek levezethetik mozgásigényüket. Lehetőségük van különféle labdajátékok gyakorlására, megtanulhatnak görkorcsolyázni, rollerezni, pingpongozni, tollaslabdázni. Különféle akadálypályák segítségével kipróbálhatják ügyességüket és bátorságukat.

Fitness

A mozgásszoba nyújtotta lehetőségeket kihasználva biztosítjuk a gyerekeke mozgáskoordinációjának és állóképességének fejlődését. Emellett ösztönözzük őket a hasznos szabadidő- eltöltés és az egészséges életmód elsajátítására, illetve a mozgás szeretetére.

Egészségnevelés

Két csoportra osztva (fiú- lány) kötetlen beszélgetések során, biztonságos, nyugodt légkört kialakítva bővítjük a tanulók ismereteit a szexualitásról, személyi higiéniáról és az emberek közötti kapcsolatok szabályairól.

 

 

     rogt1

 

 17.00-17.30 

A gyerekeknek, fiataloknak lehetőségük van a tornateremben illetve a varázstáblánál maradni és játszani még egy fél órát. 

A kollégáknak pedig ez idő alatt lehetőségük nyílik egyénileg foglalkozni néhány tanulóval önkiszolgálási tevékenységeket végezni: ágyazás, ruházat előkészítése következő napra.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2