rajz03.jpg

Hírek

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévnyitó 2020. szeptember 1-én, kedden 9 órakor kezdődik az iskola udvarán.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

A kollégium 2020. szeptember 1-én, kedden reggel 7 órakor nyit.

FELHÍVÁS


a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.
Mit kell tudni a 2020/2021-es tanévre történő beíratásról?
A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) határozata rendkívüli módon szabályozza.
1. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
2. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.
3. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. - 24. napja között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
4. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
5. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.
6. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.
A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását - a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából - be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
 menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Napközbeni gyermekfelügyelet

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy indokolt esetben gyermekük számára napközbeni felügyeletet biztosítunk 8-17 óra között. Ha igénybe szeretnék venni a gyermekfelügyeletet, azt minden esetben az igényelt hét előtti pénteken délelőtt 10 óráig tehetik meg telefonon vagy e-mailen keresztül.

A titkárság közvetlen száma: 06-1/347-0328

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ebédbefizetés szeptember hónapra

 

Ebédbefizetés: 2020. szeptember 1. kedd 8-12 óra

 

 

Étkeztetéssel kapcsolatos információk

 

 

2020/2021-es tanév Étkeztetés

Kedves Szülők!

 

A jövő tanévi (2020/2021-es tanév) étkezéseket gyermekeik számára a lent csatolt dokumentumokon keresztül tudják megrendelni. A Szülői Tájékoztatóban minden ehhez kapcsolódó információt megtalálnak. Ha kérdésük lenne ezzel kapcsolatban, akkor a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen vagy a 0620-366-8188-as telefonszámon tudnak segítséget kérni.

Szülői Tájékoztató

Kedvezményes Étkezéssel Kapcsolatos Tájékoztató

Igénylőlap

Adatlap Diétás Étkezéshez

8.számú melléklet

9. számú melléklet

Nyilatkozat átutalással történő fizetésről

 

Kedves Szülők!

 

 

 

Ezen az új e-mail címen keresztül tudnak érdeklődni, információt kérni a kialakult helyzet miatti étkeztetési ügyekkel kapcsolatosan (helyzet@eszgsz.hu).
 

A rendkívüli helyzetre tekintettel  2020. március 16-tól az étkezések lemondása külön jelzés nélkül megtörtént mindenkinek. A lemondott napok a tanítás kezdetekor az adott havi számlából kerülnek majd jóváírásra. 

Ha a befizetett összeg visszafizetését kéri ezt olyan formában teheti, ahogyan a befizetést teljesítette (átutalás vagy készpénz).

 

Átutalással fizetőknek:

Visszautaláshoz a számlaszámot, számlatulajdonos nevét meg kell adni. A visszafizetésre vonatkozó kérelmet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet jelezni.

 

Készpénzes fizetőknek:

A készpénzes visszafizetésre - a járványügyi helyzetre való tekintettel, minimalizálva a személyes kontaktust - várhatóan csak április közepén kerülhet sor.

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2