rajz05.jpg

munkaközösségek ált isk.

 

Alsószakaszos munkaközösség munkaterve   -  a 2016/2017-es tanévr

 

Munkaközösségünk a 2016-2017-es tanévben a játékra nevelés és mozgásnevelés témakörökkel szeretne foglalkozni. Bemutató óráinkat, műhelyfoglalkozásainkat aktuális hónap 3. hetében csütörtöki napokon tartjuk majd. Tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy kis füzetet készíteni, játékokat gyűjtenénk, amit osztállyal kipróbáltunk.

Felső szakasz munkaközösségének munkaterve   -   2017/2018-as tanév

 

 

A felső szakasz munkaközösség tagjai a felsős osztályok osztályfőnökei, az osztályokba betanító kollégák és az iskola logopédusai. A munkaközösség tagjai folyamatosan jelen vannak szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, bővítve evvel ismereteiket.

Feladatunknak tekintjük, tanulóink minél magasabb szintű, képességeiknek megfelelő differenciált oktatását. Nagy hangsúlyt helyezünk az önkiszolgálási, önellátási feladatok minél önállóbb elvégzésére. Fontos, hogy tanulóinknál olyan ismeretek és szokások alakuljanak ki, melyekkel a mindennapi életben előforduló takarítási, konyhai és gondozási folyamatokban minél kevesebb irányítással tudjanak részt venni.

Munkaközösségi feladataink közé tartozik az iskola hagyományainak megörzése. Evvel a közösségi élmények, az érzelmi, erkölcsi tulajdonságok formálását segítjük elő. Erősítve tanulóink iskolához, kollégiumhoz való tartozás érzését.

-          Hétfő reggeli közös éneklés

-          Születésnapok, névnapok megtartása osztályszinten

-          Ünnepekre való készülődés közösen- Luca napi vásár, Adventi készülődés, Húsvéti vásár

-          Iskolai ünnepélyeken való részvétel

-          Frissítő ötpróba sportversenyen való részvétel más iskolák tanulóival

-          Gyermeknapi hajókirándulás

-          Zeneünnep- több más intézmény részvételével

-          Házi versenyeken való aktív részvétel

-          Táborozás nyaranta

 

 

 

                                                                    Nagyné D. Erzsébet

                                                                 munkaközösség vezető

 

 


A délutános gyógypedagógusi munkaközösség munkaterve
   -   2017/2018-as tanév

 

A munkaközösség célja: A délutáni programok színsebbé, tartalmasabbá tétele, a hagyományok őrzése és a szakmai tudásunk bővítése.

Folytatjuk szakmai programjainkat, a Dió füzetek sorozatában kinyomtatjuk a Kognitív funkciók gyűjteményét és a Kommunikációs témakört összegezzük, majd új témába kezdünk Hiperaktivitás és figyelemzavar címmel. Továbbra is részt veszünk bemutató órákon és hospitálunk délelőttös kollégáinknál.

Ebben az évben is kiemelt feladatunknak fogjuk tekinteni az iskola épületének dekorálását, az évszaknak és a programoknak megfelelően.

A témahét keretein belül két témakört járunk majd körül:

  1. Zene
  2. Közlekedés

 

Drámajáték munkaközösség éves munkaterve
2017/2018


Készítette: Krafcsik Erika

Munkaközösségi tagok:
1.    Bándy Beáta
2.    Csanak Szilvia
3.    Freund Zsuzsa
4.    Hegyi Kinga
5.    Krafcsik Erika – munkaközösség vezető
6.    Nagyné Danku Erzsébet
7.    Mártonné Mikus Angéla
8.    Stark Gabriella
9.    Szabó Gyuri
10.    Szetlik Erika
11.    Veres Teodóra
12.    Vikár Hedvig

A 2017/2018-as tanévben munkaközösségünk a tavalyi évhez képest hasonlóan 12 tagot foglal magában.
Örömünkre szolgál, hogy az idei tanévben 3 új taggal bővül csapatunk, Hegyi Kinga, Mártonné Mikus Angéla és Szabó Gyuri személyében. Aki szeretne még csoportunkhoz csatlakozni, keressen bátran, szívesen látjuk munkaközösségünkben.
A tagokat szeretném megkérni arra, hogy órarendjük összeállításánáligyekezzenekfigyelembevenni, hogy a dráma munkaközösségi foglalkozásokon részt vevői lehessenek.

Alakuló ülésünk 2017. szeptember 14-én 13:00 órai kezdettel kerül megtartásra, ahol pontosítanánk éves munkatervünket, megbeszélnénk a programokhoz kapcsolódó személyek feladatvállalását. Ezután 2 hetente szerdánként tartanánkösszejöveteleinket az előző évekhez képest 13:00-14:00 óra között.

Munkaközösségünk a drámapedagógia módszerének, drámajátékok megismerésével, alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozik, melyek remélhetőleg gyakorlati alkalmazásra kerülnek az oktató-nevelő, pedagógiai munkánk során. Említésre kerülnek a játékok variálási lehetőségei a differenciálásmódszerénekbetartása céljából. A játékok változatos fajtáit igyekszünk elsajátítani, főbb fejlesztendő területeik/kategóriák alá besorolni, csoportosítani, rendszerezni azokat.
Ha anyagi lehetőség van rá, szeretnénk az iskolai könyvtárba drámapedagógiai játékkönyveket kérni a vezetőségtől, amiknek beszerzését szívesen vállalom. (Nem nagy összegről lenne szó.)
Az idei tanévben igyekszünk bepótolni a tavalyi évben elmaradt foglalkozásainkat.
Éves terveink közé tartozik:
    bemutató óra megtekintése (felvételről) – rövid mese dramatizálása/drámafoglalkozás
    Mikulás műsor megszervezése, előadás bemutatása
    dráma játékok kategóriák szerinti rendszerezése, a tanítás során alkalmazható drámajátékok összegyűjtése, rendszerezése
    az alkalmazható, kipróbált játékokról való visszajelzés
    ötletelés a felnőtt karácsonyi programról
    Farsangi műsor! - rövid produkció bemutatása
    Drámaszakkör (Stark Gabival, gyerekeknek tartott csütörtök 14:30-15:30) megtekintése, észrevételek megbeszélése
    Külső program – Play Back – rögtönzés – Színházi előadás megtekintése(?)

Munkaközösségünk feladatkörének tekintjük a következőket:
•    folyamatos szakmai képzés, új ismerek elsajátítása
•    bemutatóórák elemzése, tapasztalatcsere
•    elmélet és gyakorlat összekapcsolása, intézményi szintre adaptálása
•    iskolai közösségi programok szervezése
•    szociális kapcsolataink erősítése
•    önismeretünk, mentálhigiénénk karbantartása
•    kreativitásunk fejlesztése
•    ezenkívül a játékok a közösségi élményen kívül önfeledt szórakozást is biztosítanak számunkra, ami akár feszültség levezetőként is szolgálhat mindennapjainkban


Budapest, 2017. augusztus 31.                                Krafcsik ErikaVarázstábla munkaközösség munkaterve
   -   2013/2014-as tanév

Az idei tanévben kicsit változott a munkaközösség tagjainak összetétele. Számos régi taghoz ismét csatlakoztak új, érdeklődő kollégák. Így az új tanévnek 14 taggal kezdünk neki.

 

Munkaközösségünk célja, hogy mindenki számára jól használható, változatosan elkészített feladatokat alkossunk. Évről évre egy kiválasztott tantárgyhoz állítanánk össze feladatcsomagot, így könnyítve meg minden érdeklődő munkáját.

Ebben a tanévben a beszédfejlesztés és környezetismeret, valamint felsőbb szakaszokban a környezet- és egészségvédelem tantárgyat dolgozzuk fel. Így reményeink szerint kis idő elteltével saját feladattárral, játékgyűjteménnyel rendelkeznénk. Ez pedig segíti a kollégák kreativitásának, szaktudásának fejlődését, valamint így szert teszünk egy olyan gyűjteményre, amely kifejezetten a mi gyermekeink igényeihez, és képességeihez igazodik.

 

Fejlesztő iskola munkaközösség munkaterve 2016/17-es tanév

 

Munkaközösségünk célja ebben a tanévben, hogy a fejlesztő neveléssel-oktatással foglalkozó szakemberek számára lehetőséget adjunk különböző fórumokon a kapcsolattartásra E cél érdekében a következő feladatokat jelöltük meg:

-          levelezőlista létrehozása

-          honlapkészítés

-          konferencia szervezése, lebonyolítása

Ezen kívül a korábbi évek tapasztalatai alapján munkánkat továbbfejlesztve csoportbontást tervezünk. Kézműves foglalkozások alkalmával a tanulókat – kísérletképpen - képességeik alapján csoportosítanánk.

Céljaink elérése érdekében (eszközfejlesztés, szaktudás fejlesztése…) folyamatos pályázatfigyelést tervezünk.

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2