rajz10.jpg

munkaközösségek ált isk.

Színes Világ munkaközösség

 

A "Színes Világ" munkaközösség a 2018/2019-es tanévben alakult főleg a sokféle feladatot ellátó osztályba betanító, egyéni fejlesztéseket végző és 2 osztályfőnökként dolgozó kolléga részvételével. Nevünk is mutatja a tagság színességét. Ez a sokféleség hozza magával azt a sokrétű munkát, melyet igyekszünk végezni.

 • Feladatunknak tekintjük a tagok által ismert/ megismert terápiákról való tudás átadását egymásnak mind elméleti, mind gyakorlati szinten
 • Bemutató foglalkozásokat tartunk, amelyekre szeretettel várunk mindig minden érdeklődő kollégát
 • Fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztés lehetőségeinek ismertetését a nem elsősorban mozgásfejlesztéssel foglalkozó kollégák részére is. Ennek köszönhetően folyamatosan készülnek olyan feladatgyűjtemények, amelyek segítséget nyújthatnak mindenki számára. Ilyenek pl. az egyensúlyfejlesztés, a lúdtalp torna, has- és hátizom. erősítés kapcsán már elkészült feladatsorok. Készül egy olyan játékos feladatsor gyűjtemény, mely olyan játékokat, játékos mozgássorokat foglal össze, amelyeket pl. mozgásnevelés illetve tornaórákon lehet fejlesztő céllal játszani.
 • Célunk a különböző, sokféle munkánkat segítő eszközök, feladatlapok, felmérőlapok egymással való megismertetése csakúgy, mint a folyamatos gondolkodás, kreatív ötletelés, új eszközök készítése
 • Feladataink közé tartozik a hagyományosan minden ősszel megtartandó Frissítő 5próba, vagy az Őszi Sport Piknik megrendezése
 • Ha kell évnyitóra, évzáróra vagy egyéb alkalomra készülünk
 • Igyekszünk hagyományt teremteni az adventi időszakban, karácsonyi csomagok Mikulásgyárba vitelével. Fontosnak tartjuk a nálunk rosszabb körülmények között élőkkel szembeni érzékenyítést a mi tanulóink esetében is

 

Alsó szakaszos munkaközösség

 

Munkaközösségünk tagjai az alsó szakasz (1-4. osztály) gyógypedagógusai és az osztályokba betanító tanárok.

 

A munkaközösség feladatai:

 • hagyomány őrzés
 • iskolai ünnepségek szervezése
 • programok szervezése az alsó szakasz csoportjai számára

 

Szakmai munka:

 • Munkaközösségünk kéthetente rendszeresen értekezletet tart, melyek alkalmával lehetőségünk nyílik esetmegbeszélésekre, jó gyakorlatok átadására, az esetleges problémák megbeszélésére, egymás segítésére.
 • Rendszeresen tartunk bemutató foglalkozásokat, melyek elősegítik szakmai fejlődésünket, új eszközöket, módszereket ismerhetünk meg, illetve a foglalkozások megbeszélése az önértékelésben, önfejlesztésben is segítséget nyújtanak.
 • Minden évben kiemelt feladatunk az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, eszközök gyűjtése és ezekből gyűjtemény készítése, amely az intézményen belül minden pedagógus számára hozzáférhető.
 • Minden évben közös karácsonyi ünnepséget és évzáró pikniket tartunk csoportjaink számára.
 • Munkaközösségünk tagjai folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat, rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken illetve egyetemi, főiskolai képzéseken.

Felső szakasz munkaközösség

 

 

A felső szakasz munkaközösség tagjai a felsős osztályok osztályfőnökei, az osztályokba betanító kollégák és az iskola logopédusai. A munkaközösség tagjai folyamatosan jelen vannak szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, bővítve ezzel ismereteiket.

Feladatunknak tekintjük, tanulóink minél magasabb szintű, képességeiknek megfelelő differenciált oktatását. Nagy hangsúlyt helyezünk az önkiszolgálási, önellátási feladatok minél önállóbb elvégzésére. Fontos, hogy tanulóinknál olyan ismeretek és szokások alakuljanak ki, melyekkel a mindennapi életben előforduló takarítási, konyhai és gondozási folyamatokban minél kevesebb irányítással tudjanak részt venni.

Munkaközösségi feladataink közé tartozik az iskola hagyományainak megőrzése. Ezzel a közösségi élmények, az érzelmi, erkölcsi tulajdonságok formálását segítjük elő. Erősítve tanulóink iskolához, kollégiumhoz való tartozás érzését.

 •           Hétfő reggeli közös éneklés
 •           Ünnepekre való készülődés közösen- Luca napi vásár
 •           Iskolai ünnepélyeken való részvétel
 •          Frissítő 5próba sportversenyen való részvétel más iskolák tanulóival
 •          Gyermeknapi hajókirándulás
 •         Sport délutánon való aktív jelenlét
 •           Táborozás nyaranta

 

 A munkaközösség tagjai napi szinten megbeszélik aktuális gondjaikat. Folyamatos a tapasztalatcsere, egymás munkájának nyomon követése- hospitálások, bemutató órák. Munkánk minél jobb összehangolása érdekében, kéthetente egy órában munkaközösségi foglalkozást tartunk. Megbeszéljük az aktualitásokat, előttünk álló feladatokat.

 

 


A délutános gyógypedagógusi munkaközösség munkaterve
   -   2017/2018-as tanév

 

A munkaközösség célja: A délutáni programok színsebbé, tartalmasabbá tétele, a hagyományok őrzése és a szakmai tudásunk bővítése.

Folytatjuk szakmai programjainkat, a Dió füzetek sorozatában kinyomtatjuk a Kognitív funkciók gyűjteményét és a Kommunikációs témakört összegezzük, majd új témába kezdünk Hiperaktivitás és figyelemzavar címmel. Továbbra is részt veszünk bemutató órákon és hospitálunk délelőttös kollégáinknál.

Ebben az évben is kiemelt feladatunknak fogjuk tekinteni az iskola épületének dekorálását, az évszaknak és a programoknak megfelelően.

A témahét keretein belül két témakört járunk majd körül:

 1. Zene
 2. Közlekedés

 

Dráma munkaközösség 

Munkaközösségünk a drámapedagógia módszertanának, drámajátékok megismerésének és ezek alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik. Természetesen nem csak elméleti, hanem hangsúlyozottan gyakorlati szinten. A gyakorlatok alapján, a hozott játékokat kipróbálva döntjük el, a differenciálhatóság mértékét, az életkor, valamint a gyermekek érintettségi foka alapján. 

A komplexebb, konstruktív- logikai játékokat kifejezett szándékunk bővíteni, hiszen ezeket bárhol fel lehet használni -akár iskolai tanári, asszisztensi, nevelői körben is.

Célunk tehát:

 • egyszerű, órai munkát segítő, differenciálható játékok
 • komplexebb, akár az iskola munkavállalóinak is használható játékok
 • állandó monitorozás és szakirodalom gyűjtés

Alapvető feladataink:

 • szociális közösségalkotás elősegítése
 • szórakoztatás
 • önismeret fejlesztés
 • kreativitás fejlesztés
 • visszajelzés és elemzés
 • nem utolsó sorban saját (dráma munkaközösség tagjai) jó mentális és hangulati közérzetünk megtartása, fejlesztése
 • mentálhigiénés fejlesztés


Varázstábla munkaközösség
  

 

 A munkaközösség egy szakmai munkaközösség. Minden kollégát szeretettel lát, aki meg szeretne ismerkedni az interaktív táblával és annak használatával.

A tábla hatalmas lehetőségeket nyújt változatos, érdekes, tanulóink egyéni képességeihez igazodó feladatok készítésében. Hiszen mind vizuális, mind auditív ingereket ad és a tanuló a kezét használva, esetleg egyetlen érintéssel működésre bírja a gépet. A kulcs a pedagógusok kezében van, a kreativitásukra, tehetségükre és lelkesedésükre van bízva, hogy hogyan használják fel. A munkaközösség igyekszik ehhez biztosítani az alapokat:

 • Minden kolléga tanulja meg használni az interaktív táblát
 • A Smart program használatának megismertetésével, a szerkesztési lehetőségek begyakoroltatásával képesek lesznek saját csoportjukra egyedi feladatsorok készítésére, melyek nagymértékben színesíthetik pedagógiai munkájukat, motiválják tanítványaikat
 •  Olyan komplexebb, általánosabb évszakokhoz, ünnepekhez, témakörökhöz kapcsolódó feladatsorok összeállítása, amelyek több csoport számára is használhatóak lehetnek
 • Online fejlesztő játékokat tartalmazó oldalak keresése, gyűjtése, melyek munkánkat színesíthetik, képességeket fejlesztenek, általános ismereteket mélyítenek, bővítenek
 • Iskolai szintű feladatok vállalása:
  • Évi 3 számban jelenik meg az iskolaújság, melynek tervező, szerkesztő és kivitelező munkálatait végzik.
  • Most már évek óta szervezi az iskolai farsangot

 

 

 

Fejlesztő iskola munkaközösség munkaterve 2016/17-es tanév

 

Munkaközösségünk célja ebben a tanévben, hogy a fejlesztő neveléssel-oktatással foglalkozó szakemberek számára lehetőséget adjunk különböző fórumokon a kapcsolattartásra E cél érdekében a következő feladatokat jelöltük meg:

-          levelezőlista létrehozása

-          honlapkészítés

-          konferencia szervezése, lebonyolítása

Ezen kívül a korábbi évek tapasztalatai alapján munkánkat továbbfejlesztve csoportbontást tervezünk. Kézműves foglalkozások alkalmával a tanulókat – kísérletképpen - képességeik alapján csoportosítanánk.

Céljaink elérése érdekében (eszközfejlesztés, szaktudás fejlesztése…) folyamatos pályázatfigyelést tervezünk.

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2