rajz21.jpg

Felső szakasz munkaközösség

 

 

A felső szakasz munkaközösség tagjai a felsős osztályok osztályfőnökei, az osztályokba betanító kollégák és az iskola logopédusai. A munkaközösség tagjai folyamatosan jelen vannak szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, bővítve ezzel ismereteiket.

Feladatunknak tekintjük, tanulóink minél magasabb szintű, képességeiknek megfelelő differenciált oktatását. Nagy hangsúlyt helyezünk az önkiszolgálási, önellátási feladatok minél önállóbb elvégzésére. Fontos, hogy tanulóinknál olyan ismeretek és szokások alakuljanak ki, melyekkel a mindennapi életben előforduló takarítási, konyhai és gondozási folyamatokban minél kevesebb irányítással tudjanak részt venni.

Munkaközösségi feladataink közé tartozik az iskola hagyományainak megőrzése. Ezzel a közösségi élmények, az érzelmi, erkölcsi tulajdonságok formálását segítjük elő. Erősítve tanulóink iskolához, kollégiumhoz való tartozás érzését.

  •           Hétfő reggeli közös éneklés
  •           Ünnepekre való készülődés közösen- Luca napi vásár
  •           Iskolai ünnepélyeken való részvétel
  •          Frissítő 5próba sportversenyen való részvétel más iskolák tanulóival
  •          Gyermeknapi hajókirándulás
  •         Sport délutánon való aktív jelenlét
  •           Táborozás nyaranta

 

 A munkaközösség tagjai napi szinten megbeszélik aktuális gondjaikat. Folyamatos a tapasztalatcsere, egymás munkájának nyomon követése- hospitálások, bemutató órák. Munkánk minél jobb összehangolása érdekében, kéthetente egy órában munkaközösségi foglalkozást tartunk. Megbeszéljük az aktualitásokat, előttünk álló feladatokat.

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2