Nyomtatás

Napközi ellátás

 

 Intézményünkben a tanulók délutáni napközi ellátása a saját tantermükben a megszokott  osztályközösségükben zajlik 16.00 –ig.

 

Délutáni foglalkozások

 

A délutáni foglalkozások keretében gyógypedagógus szakemberek foglalkoznak diákjainkkal.

Szervezett szabadidő, önkiszolgálás, készségfejlesztés, mozgás és játék foglalkozásokat tartanak.

A délutáni foglalkozások keretében a projektpedagógia egy sajátos változatát is felhasználjuk. A témahetek lehetőséget adnak a tehetséges tanulóink és a felzárkóztatásra szoruló tanulóink közös ismeretszerzésére, fejlesztésére. Minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, mindig célirányos, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. A személyiségfejlesztés hatékony eszköze, hiszen az együttműködésre épít és kreativitást fejleszt. Biztosítja az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton.  A kiválasztott témák egy egész tanéven keresztül olyan tartalmi munkát jelentenek, amiben nagyon sok fejlesztési, nevelési és tanulási folyamat van. A tanév során két kiválasztott témában 9-10 hetes időtartamban zajlik –a délutáni foglalkozási kereteken belül. 

Mindenhéten egy alkalommal 5. osztálytól kezdve külső programokon vesznek részt a csoportok, melyet havonta terveznek meg a pedagógusok.

Minden szerdán „Kívánságszerda” keretében a gyermekek érdeklődési körüknek          megfelelően saját maguknak választhatnak elfoglaltságot a következő tevékenységek közül:

 

di.oh1      di.oh2

 

 

16 órától 17 óráig  változatos témájú szakkörök közül választhatnak a tanulók.

 

Szakkörök

Mesesarok    
 A mese hallgatása, illetve nézése pihentető, finom átmenet a napi szorgos munkából az estébe. A gyerekek választhatnak mesét, beszélgethetnek róla, segítve ezzel őket a szocializációjukban. A mese hallgatást zene hallgatással egészítik ki.

Ügyes kezek
  Ez a foglalkozás a kézművességről szól. Van itt minden festés, vágás, ragasztás, színezés, fényképezés, ami a gyerekek kreativitását, esztétikai érzékének fejlődését szolgálja. Témáját az évszakok és ünnepek határozzák meg.

Varázstábla
 Az ineraktív táblát jelenti. Itt zenehallgatás, mesenézés és készségfejlesztő játékok szolgálják a gyermekek kikapcsolódását. Mindazáltal, hogy szórakoztatva fejlesz, megtanulják a gyerekek kéréseiket kifejezni.

Jóga
 A délutáni jógákat nagyon megszerették a gyerekek. Igaz, hogy végig viszünk egy gyakorlatsort, ami fejleszti a figyelmet, koncentrációt, testtartást, de utána jön a relaxáció, ami tényleg a pihenést, kikapcsolódást szolgálja. 

Bejárós növendékeink számára minden tanítási napon 17 óráig tartunk ügyeletet!