Nyomtatás

 

Szakmai háttér:


A 2010/2011-es tanévben intézményünkben fejlesztő iskolai  oktatás is kezdődött. Miután a gyógypedagógiai szemléletváltozást követően a törvényi és jogi szabályozás mindenkire kiterjesztette a képzés és az oktatás lehetőségét.

Az OM rendelet kimondja: „A fejlesztő iskolai oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A fejlesztő iskolai oktatás a fejlesztő iskolai rehabilitációs pedagógiai  program és az éves munkaterv alapján folyik. A munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét.”

A fent említett dokumentumok mellett minden tanuló számára egyéni nevelési tervet készítünk, melyet a csoport munkatársai közösen team-megbeszéléseken állítják össze.


A fejlesztő iskolai csoportok működésének célja , feladatai:
A pedagógiai munka során egyfelől alapvető célunk a gyerekek életminőségének javítása és jó közérzetének biztosítása, másfelől a gyermekek napközbeni ellátásában egyre meghatározóbbá válik a szociális és érzelmi nevelés.

 

fejl.szm2

fejl.szm1

  fejl.szm3

 fejl.szm4