rajz30.jpg

Általános tájékoztató

Az általános iskolánk 1-8 évfolyamán a köznevelési törvény szerint folyik az oktatás-nevelés-fejlesztés. Saját kidolgozású helyi tanterv alapján végezzük munkánkat, melyet a NAT ajánlásai szerint készítettünk el.

Az alsó 1-2-3-4, és a felső 5-6-7-8 szakasz (tagozat) követelményeinek, a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vételével csoportra szabott tanmenetek alapján történik az oktatás.

Az első évfolyamot két tanév alatt végzik el a tanulók, ez lehetőséget teremt az iskolába lépő gyermekek eltérő képesség-struktúrájának elemi szintű fejlesztéséhez, az állapotukból eredő hátrányok csökkentéséhez.

 

Az iskolai oktatás naponta 845-és 1600 óra között zajlik. Igény szerint reggel 0700 órától a tanórák kezdetéig valamint délután 1700 óráig ügyeletet biztosítunk tanulóink számára.

A tanítást követően, ebéd után a kötetlenebb napközis, szakköri foglalkozások zajlanak. A változatos programok, szabadidős tevékenységek élményt nyújtanak tanulóink számára valamint hozzájárulnak testi-lelki fejlődésükhöz.

Év végén a tanulók bizonyítványt és szóbeli értékelést kapnak a tanévben végzett teljesítményükről.

A 8. osztály elvégzése után a fiatalok készségfejlesztő iskolában folytathatják tanulmányaikat.

Az általános iskolában dolgozó jól felkészült gyógypedagógusok munkáját valamennyi osztályban gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az iskola oktató, fejlesztő munkája nyitott, a szülők nyílt napokon (vagy előre egyeztetett időpontban más alkalommal is) betekintést nyerhetnek a tanórai illetve fejlesztő foglalkozásokba.

Tanulmányi- és sportversenyeken vesznek részt tanulóink.

Programjainkon szeretettel fogadjuk tanulóink családtagjait, társintézmények tanulóit.

Fontosnak tartjuk az integrációt, gyakran veszünk részt többségi társadalmi rendezvényeken, kulturális eseményeken, érzékenyítő programokon.

 

Céljaink:

  • Olyan kompetenciák fejlesztése, amelyre tanulóinknak a felnőttkori sajátos élethelyzetükben szükségük lesz - a testi állapot, motoros funkciók, a praktikus és a szociális kompetenciák, a kommunikáció (szokásos és sajátos lehetőségeinek fejlesztése)
  • Személyes integráció támogatása, kapcsolatépítés sérült és ép emberek között - a minél teljesebb szociális és társadalmi beilleszkedés megvalósítása
  • A minél önállóbb önérvényesítéssel, önálló döntési képességgel rendelkezés kialakítására.
  • Az életszerű, értelmes, a mindennapi élethelyzetekben alkalmazható ismeretek nyújtása és alkalmazása
  • Együttműködési, szocializációs képességek kibontakoztatása, fejlesztése.
  • Esztétikai érzék fejlesztése, érzelemvilág gazdagítása.
  • Az egészsége, kulturált és környezettudatos életmódra nevelés.
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2