rajz04.jpg

 

Terápiáink:

 

Mozgásfejlesztés

A fejlesztő iskolai csoportokban a mozgásfejlesztés célja a mozgásszervrendszer optimális működésének biztosítása, a károsodott tartási és mozgási funkciók korrekciója, kompenzációja, az állapotromlás megelőzése, a mindennapos tevékenységek (tanulás, játék, munkatevékenység) motoros feltételeinek kialakítása, ezáltal a gyermek életminőségének javítása.

Egyéni mozgásfejlesztés: a fejlesztő iskolai csoportokba járó gyermekek heti egy alkalommal vesznek részt egyéni mozgásfejlesztésen, amely szorosan összefonódik a gyógypedagógiai, elsősorban a kommunikációfejlesztéssel. Az egyéni mozgásfejlesztés során kialakított mozgásformákat, pozíciókat beágyazzuk a gyermek egyéb tevékenységeibe is pl. önálló játék, gondozási tevékenységek.

Téri tapasztalatok: csoportos foglalkozás, melyen hetente egyszer vesznek részt a gyermekek. A térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket fejleszti, szomatikus, vesztibuláris, vibratórikus, kinesztetikus, proprioceptív ingerek közvetítésével.

 

Bazális stimuláció (Frölich-féle bázisterápia)


A fejlesztő iskolai csoportokba járó gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésének alapja a bazális stimuláció, amely a legalapvetőbb, a fejlődésmenetében jelentősen akadályozott gyermekek számára is érzékelhető, érthető ingerek nyújtásán alapszik. Területei a szomatikus, vesztibuláris és a vibratórikus észlelés, ezek alapján fejlődik az akusztiko-vibratorikus, az akusztikus, az orális, a taktilis orientálódás, s ezekhez társul a szaglási-ízlelési és vizuális érzékelés.

 A fejlesztés során használt eszközök, tevékenységek, feladatok:
•    fürdetés, törölközés, testápolás – tangentor kád
•    hajszárító használata
•    szárazfürdő, szárazzuhany, terményfürdők
•    függőágy, függőhinta, billenőpad, tölcsér
•    bobath-labda
•    vízágy
•    rezonáló-lap
•    hangszerek
•    sötétszoba, fényjátékok

 

Kutyaterápia


Heti egy alkalommal képzett kutyaterapeuta és kutyája segítségével a tanulók számára komplex gyógypedagógiai fejlesztésre nyílik lehetőség (kommunikáció, érzelmi és szociális nevelés, mozgásfejlesztés…).

 

 

 

Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és Kollégium - Minden jog fenntartva! 1098. Budapest, Friss u. 2