Nyomtatás

 

Kutyaterápia

 

2010. őszétől  az első, második és harmadik osztályok, valamint a fejlesztő iskolai csoportok péntekenként egy-egy órában kutyával tanulhatnak.

Egyre több intézményben alkalmazzák új terápiás lehetőségként a kutyás terápiát, így nagyon örülünk annak, hogy intézményünkben is lehetővé vált.

A speciálisan kiképzett, bárkivel közreműködni kész, odaadó, szeretetteljes kutyák terápiás eszközként való alkalmazása meglepő sikereket eredményez. A terápia során a legnagyobb hangsúlyt az érintés kapja.

A vizsgálatok eredményei szerint a kutya sokoldalú terápiás hatást fejthet ki: a kutya jelenléte minden gyermekre ösztönzőleg és jutalomértékűként hat, a kutya elősegíti a kapcsolatfelvételt és a kooperációt, lehetővé válik a gyermekek figyelmének tartós fenntartása.

A kutya irányítása az események fölötti kontroll és kompetencia érzését váltják ki a gyermekből, fejlődik a gyermekek mozgáskoordinációja és nyelvi kifejezőkészsége.

A terápia célja az elmaradást mutató területeken való fejlesztés erős motivációval.
A kutyás terápia által fejleszthető a kommunikáció, a nagymozgás, finommotorika, az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a téri tájékozódás és térészlelés, a testtudat, figyelem, emlékezet, a  különböző észlelések (auditív, vizuális, taktilis), és  a munkaképesség.

A fejlesztett területek mellett a gyerekek önbizalma, biztonságérzete is  jelentősen megnő, a magatartási problémák csökkennek, ezen felül talán a legfontosabb az, hogy a kutya segítségével a legvisszahúzódóbb, legkevesebb motivációval bíró gyermek is bevonható a feladathelyzetbe. A gyerekek olyan feladatok elvégzésébe fektetnek nagy energiákat, amit kutya közreműködése nélkül meg sem próbálnának.

A terápiás foglalkozásokon a kutyaterapeuta  a gyógypedagógussal együtt dolgozik, gyógypedagógiai asszisztens segíti munkájukat az osztályban.