Készségfejlesztő Iskola

Intézményünkben a 2018/2019-es tanévben indult a készségfejlesztő iskolai oktatás-nevelés.

A készségfejlesztő iskolába kerülés feltételei:
1. alapfokú iskolai végzettség
2. Megyei, vagy Országos Szakértői Bizottság szakértői véleménye, javaslata

A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével egyéni képességeiknek megfelelően viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak közösségekben.
A készségfejlesztő iskolában a közismereti elméleti és gyakorlati tantárgyakat gyógypedagógusok oktatják. Az osztályokban a pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
A készségfejlesztő iskola 4 évfolyamos (9 – 12).

9 – 10. évfolyam:
Tanterve az általános iskola tanterv szerves folytatása. A két tanév alatt általános műveltségi, valamint praktikus, pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajátíttatása történik. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, a környezettudatosságra nevelést, a figyelem-, állóképesség-, manuális képességek fejlesztését.

A nevelés – oktatás- fejlesztés területei:

 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Társadalmi környezet
 • Életvitel és gyakorlati ismeretek
 • Természeti környezet
 • Művészetek
 • Informatika
 • Testnevelés

A 10. évfolyam eredményes elvégzése után a gyakorlati, 11 -12. évfolyamokon folytathatják tanulmányaikat a fiatalok.

11 – 12. évfolyam:
A készségfejlesztő iskolai kerettanterv alapján történik az oktatás. A közismereti tárgyak oktatása csökkentett óraszámban valósul meg. E mellett hangsúlyt kap az egyszerű munkafolyamatok elsajátíttatása, amely hozzájárul az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz.
A képzés feladata 1-1 adott munkafolyamat ellátásának, a munkatevékenységeket támogató készségeknek tudatos, célorientált fejlesztése, a kitartás megalapozása.

A nevelés – oktatás- fejlesztés területei (közismeret):

 • Anyanyelv és kommunikáció
 • Társadalmi környezet
 • Természeti környezet
 • Testnevelés
 • Gyakorlati tevékenység

A gyakorlati évfolyamokon a készségfejlesztő kerettantervek oktatására heti 20 (+2) óra áll rendelkezésre.

Intézményünkben bevezetésre került képzések:

 • Háztartástan-életvitel (8 óra/hét)
 • Textil-és fonalmentő (8 óra/hét)
 • Udvaros (6 óra/hét)

Háztartástan – életvitel gyakorlati tantárgy célja:
Alapvető élelmiszerek, alapanyagok megismerése, felhasználása, egyszerű ételek elkészítése, higiéniai ismeretek bővítése, alkalmazása, konyhai eszközök, gépek rendeltetésszerű használata. Vásárlással kapcsolatos ismeretek, tennivalók alkalmazása.
Takarítással, ruha- és növénygondozással kapcsolatos anyagok, eszközök, tevékenységek megismerése. Baleseti veszélyforrások megismerése és megelőzése. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés.

Textil-és fonalmentő gyakorlati tantárgy célja:
Textilek bontása, újra feldolgozása, különböző alapanyagok, kellékek, eszközök megismerése, felhasználása, dísztárgyak készítése. Kulturált viselkedési szabályok, szokások megismerése, gyakorlása.

Udvaros gyakorlati tantárgy célja:
Tágabb környezet, udvar, iskola környékének gondozása, rendben tartása. Növények megismerése és gondozása (ültetés, átültetés), egyszerű karbantartási munkák megismerése.
Munkavégzéshez szükséges szabályok megismerése, alkalmazása.

A készségfejlesztő iskola sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve szakképzettséget nem tanúsít! Tanulmányaik végén Bizonyítványt kapnak a tanulók.


Ugrás a lap tetejére

Kréta Iskolánk dolgozóinak

Kréta - Iskolánk dolgozóinak

Kréta szülők részére

Kréta szülőknek